Προσφορές

 Τμήματα ενηλίκων από 50 Ευρώ

Προσφορά Proficiency & Advanced:

Ειδικά για τους άνεργους και τους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ τμήματα Β2 (lower), C1 (advanced) & C2 (proficiency) με 99 Ευρώ το μήνα!!!

Ειδικές εκπτώσεις για αδέρφια και μέλη της ίδιας οικογένειας. Δωρεάν φοίτηση του τρίτου παιδιού.

Προσφορές για την Α προκαταρκτική και τα παιδιά που ξεκινάνε στην Α Δημοτικού.

ΔΩΡΕΑΝ νηπιακά τμήματα για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού.

ΔΩΡΕΑΝ για μαθητές Δ και Ε δημοτικού ο πρώτος χρόνος της δεύτερης γλώσσας.

Δωρεάν επαναφοίτηση στην απίθανη περίπτωση αποτυχίας στο Proficiency.

50% έκπτωση στην απίθανη περίπτωση αποτυχίας στο Lower.

 

 

 

 

Γλώσσες
>