Μέθοδος Διδασκαλίας

 

Σίγουρα δεν μπορούμε να αναπτύξουμε το σύστημα μας μέσα από δύο γραμμές, αλλά μπορούμε να δώσουμε τις βασικές αρχές μας:

Χρησιμοποιούμε ένα μίγμα αποτελεσματικών παραδοσιακών νέων αλλά και καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας για να επιτύχουμε το καλύτερο μορφωτικό αποτέλεσμα. Η φροντίδα για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, και η τακτική επικοινωνία με τους γονείς, αποτελούν βασικές αρχές μας.

 

Μικρά παιδιά

Δίνουμε έμφαση στη βιωματική διδασκαλία, στην ευχάριστη ατμόσφαιρα και στην επικοινωνία προσπαθώντας να κάνουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη μάθηση και έτσι να προοδεύουν.

 

Μεγαλύτεροι μαθητές

Προχωράμε σε πιο δομημένη εκπαίδευση με εξήγηση της θεωρίας σε όλα τα θέματα της γλώσσας, εξάσκηση σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες και συνολική ανάπτυξη με έμφαση στην επικοινωνία.

 

Πτυχία

Ετοιμάζουμε τους μαθητές μας για πτυχία σε όλα τα επίπεδα από τους μικρούς που έχουν ανάγκη την ανεξάρτητη αξιολόγηση μέχρι μεγάλους που χρειάζονται σοβαρά πιστοποιητικά για την επαγγελματική τους ζωή.

 

Ενήλικες

Εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία προσαρμόζουμε στις απαιτήσεις του κάθε τμήματος, ώστε να συντομεύσουμε το χρόνο σπουδών.

 

Επικοινωνία

Η εκπαίδευση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτή. Για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, επικοινωνούμε συχνά και τακτικά με τους γονείς και τους μαθητές για όλα τα θέματα.

Για παράδειγμα, επικοινωνούμε μαζί σας, για να δηλώσουμε τις απουσίες των παιδιών την ώρα του μαθήματος, να ενημερώσουμε για την πορεία των παιδιών και την απόδοση τους, για θέματα συμπεριφοράς και για άλλους λόγους.

Επιθυμούμε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε θέμα που σας απασχολεί – μικρό ή μεγάλο. Θα ανταποκριθούμε άμεσα. Η επικοινωνία σας μαζί μας όμως, βοηθάει και την πρόοδο των μαθητών μας και για αυτό το λόγο θέλουμε να σας βλέπουμε τακτικά και εκτός των καθιερωμένων ενημερώσεων που οργανώνουμε κάθε τρίμηνο.

 

Γλώσσες
>