ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οι κύκλοι σπουδών στα σχολεία μας είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις αλλά και να είναι δυνατή η προσαρμογή των ετών σπουδών ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.

κύκλοι σπουδών

Έτσι για τα παιδιά που ξεκινούν τα αγγλικά από την 1η ή τη 2α δημοτικού ο κύκλος Junior θα διαρκέσει 2 έτη, για τα μεγαλύτερα ένα έτος ενώ για τα παιδιά νηπιαγωγείου 3 έτη.

Για τους ενήλικες όμως ο κύκλος αυτός παραλείπεται εντελώς.

Ο κύκλος των Senior τάξεων διαρκεί συνήθως τρία σχολικά χρόνια αλλά μπορεί να συντομευθεί με θερινά τμήματα κατά ένα χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα σπουδών προσαρμόζονται στους μαθητές με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σπουδών στην κατάλληλη ηλικία. Για τους μαθητές, στόχος μας είναι να επιτύχουν στις εξετάσεις του Proficiency (C2) το αργότερο στο τέλος της 1ης τάξης του Λυκείου ώστε μετά να έχουν την ευχέρεια να αφοσιωθούν στις εξετάσεις του σχολείου τους.

Για τους ενήλικες κανένας κύκλος δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια σπουδών και ακόμα και οι εντελώς αρχάριοι φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο σε 4 το πολύ έτη σπουδών.

Γλώσσες
>