Τμήματα Μαθητών

 

Νηπιακά τμήματα

Για τους μικρούς μας φίλους του νηπιαγωγείου ή και της Α΄ Δημοτικού προσφέρουμε δωρεάν εισαγωγή στη γλώσσα από έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς. Μέσα από παιχνίδι, τραγούδι, ζωγραφική και άλλες δραστηριότητες τα παιδιά εισάγονται στη γλώσσα με τον καλύτερο τρόπο και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους με όρεξη και επιτυχίες. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα τμήματα αυτά χωρίς καμιά υποχρέωση. Είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας θα θέλουν να έρθουν ξανά και ξανά.

 

Juniors

Στον κύκλο για τα μικρά παιδιά η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, στις οποίες τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο και μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας περισσότερο παρά μέσω της θεωρίας. Χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα για τις τρυφερές ηλικίες των παιδιών του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

Παιχνίδι, ζωγραφική, τραγούδι, flashcards, διαδραστικοί πίνακες, βίντεο και άλλα μέσα μπαίνουν στην υπηρεσία των παιδιών τα οποία μαθαίνουν τη γλώσσα μες στην καλή χαρά. Το μάθημα είναι εξαιρετικά ευχάριστο και τα παιδιά δεν επιβαρύνονται με πολύ μελέτη στο σπίτι.

Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν από το νηπιαγωγείο, την πρώτη δημοτικού ή και τη δευτέρα ώστε να έχουν σημαντικό προβάδισμα και να κερδίσουν χρόνο.

 

Senior Classes

Ξεκινώντας από τις βασικές γνώσεις των ξένων γλωσσών φτάνουμε σε καλή γνώση των γλωσσών με πτυχία Β1 & Β2 (Lower), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προχωράμε σε δομημένη εκπαίδευση με εξήγηση της θεωρίας σε όλα τα θέματα της γλώσσας, εξάσκηση σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες και συνολική ανάπτυξη προκειμένου να φτάσουμε σε πολύ καλή ή άριστη γνώση των γλωσσών με πτυχία C1 (Advanced) και C2 (Proficiency) πρίν από τη δεύτερη τάξη του Λυκείου.

Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, βίντεο και βιντεοσκόπηση) για να παρακινήσουμε τους μαθητές αλλά βασιζόμαστε σε παραδοσιακές αξίες τις οποίες προσπαθούμε να εμφυσήσουμε τους μαθητές μας.

Κατανοούμε τις δυσκολίες των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου και φροντίζουμε να γίνεται το μεγαλύτερο τμήμα της δουλειάς μέσα στην τάξη. Οι μαθητές μελετούν στο σπίτι μόνο για να εμπεδώσουν και να παράγουν τα δικά τους γλωσσικά δημιουργήματα.

Χρησιμοποιούμε υλικό από τους καλύτερους συγγραφείς και τους εγκυρότερους εκδοτικούς οίκους. Οι διαδραστικοί πίνακες είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.

Δίνουμε συνεχώς κίνητρα στα παιδιά και κάνουμε τη μάθηση ευχάριστη διαδικασία. Παρακινούμε τους μαθητές μας να πιστοποίησουν τις γνώσεις τους με εξετάσεις πτυχίων κάθε 2 χρόνια ώστε να γνωρίζουν γονείς και παιδιά το πόσο καλά πηγαίνει η εκπαιδευτική διαδικασία με ανεξάρτητα και αμερόληπτα κριτήρια.

Φροντίζουμε να προωθούμε τους μαθητές να πάρουν τα πτυχία τους (Proficiency ή Advanced) πριν από τη δευτέρα Λυκείου. Για αυτό το λόγο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μαθητή χωριστά και οργανώνουμε, αν είναι αναγκαίο ειδικά τμήματα για να πετύχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

 

Advanced Courses

 Σε αυτά τα τμήματα η γνώση γίνεται πλέον συναρπαστική καθώς οι μαθητές , έχοντας πλέον αποκτήσει τις επαρκείς για επικοινωνία γνώσεις είναι έτοιμοι να εμβαθύνουν στις γλώσσες και να μπούν στο μαγικό κόσμο του πολιτισμού της κάθε χώρας μέσα από τη γλώσσα. Η εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και προχωρά αλματωδώς για την επίτευξη των επιπέδων εκείνων που καθιστούν το μαθητή ικανό να ανταποκριθεί τόσο σε οποιαδήποτε επαγγελματική ανάγκη (πτυχίο C1 (Advanced)), όσο και σε πλήρη γλωσσική επάρκεια που πιστοποιείται με το πτυχίο C2 (Proficiency).

Γλώσσες
>