ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 

 • τμήματα μαθητών και ενηλίκων στις πιο δημοφιλείς ξένες γλώσσες          ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 • Ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση.

 • Προηγμένα προγράμματα διδασκαλίας

 • Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα

 • Εξειδικευμένα ατομικά μαθήματα

 • Ειδικά πτυχία για σπουδές και εργασία στο εξωτερικό

 • Τμήματα IELTS – TOEFL – GMAT - TOEIC

 • Εξειδικευμένους καθηγητές για μικρά παιδιά

 • Χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικό υλικό μόνο από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους

 • Ενισχυτική διδασκαλία για αδύνατους μαθητές

 • Ενημερώνουμε τακτικά για την πρόοδο και τις απουσίες των μαθητών

 • Χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα όπως:

 • διαδραστικούς πίνακες, computer multimedia, in class video

 • ηλεκτρονικά βιβλία, projects & εργασίες με πολιτιστικά θέματα

 • Speaking clinics

 • Σύγχρονες λειτουργικές κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Ειδικές εκπτώσεις σε μέλη της ίδιας οικογένειας

 • Ειδικές τιμές για φοιτητές και άνεργους

 • ΔΩΡΕΑΝ τμήματα pre-junior αγγλικών

ΔΩΡΕΑΝ ο πρώτος χρόνος της δεύτερης γλώσσας  για παιδιά Δ και Ε Δημοτικού .

Γλώσσες
>